ʀùɴɢ ᴍìɴʜ ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ “ɴᴜốᴛ ᴛʀọɴ” ᴇᴍ ʙé ᴠàᴏ ɢầᴍ, ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ xᴇᴍ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʙủɴ ʀủɴ ᴄʜâɴ ᴛᴀʏ

Tin hot

ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sự ᴠɪệᴄ ǫᴜᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ “ʙủɴ ʀủɴ ᴄʜâɴ ᴛᴀʏ” ᴠà đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ʟờɪ ᴄảɴʜ ᴛỉɴʜ ᴍạɴʜ ᴍẽ ᴛớɪ ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʀôɴɢ ᴄʜừɴɢ ᴄᴏɴ ɴʜỏ.

ᴍộᴛ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴠừᴀ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴠà ɴó đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄʜủ đề ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛừ số đôɴɢ ɴɢườɪ ᴅùɴɢ ᴍạɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ đượᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ɢʜɪ ʟạɪ ᴛʜì ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó, ᴍộᴛ ʙé ᴛʀᴀɪ ᴍặᴄ áᴏ ᴍàᴜ xᴀɴʜ ᴅươɴɢ ᴛừ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴄʜạʏ ʀᴀ ᴄʜỗ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ. ʙé đɪ ᴠòɴɢ ʀᴀ sᴀᴜ đᴜôɪ ᴄʜɪếᴄ xᴇ 𝟽 ᴄʜỗ ᴍà ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ đɪềᴜ ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ xảʏ ʀᴀ sᴀᴜ đó ᴠàɪ ᴄʜụᴄ ɢɪâʏ ɴɢắɴ ɴɢủɪ.

ʙé ᴛʀᴀɪ ᴄʜạʏ ᴠòɴɢ ʀᴀ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴄʜɪếᴄ xᴇ 𝟽 ᴄʜỗ để ᴄʜơɪ đùᴀ. (Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ)

ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ đỗ ᴄạɴʜ ᴄʜɪếᴄ xᴇ 𝟽 ᴄʜỗ đúɴɢ ʟúᴄ đó ʟăɴ ʙáɴʜ ᴍà ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀɴ sáᴛ, đã đâᴍ ᴛʀúɴɢ ʀồɪ “ɴᴜốᴛ ᴛʀọɴ” đứᴀ ᴛʀẻ ᴠàᴏ ɢầᴍ xᴇ.

ᴇᴍ ʙé ʙị ɢầᴍ xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ ɴᴜốᴛ ᴛʀọɴ. (Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ)

ᴍᴀʏ ᴍắɴ, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó ᴛàɪ xế xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ đã ᴛʜấʏ sự ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ, ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴅừɴɢ xᴇ. ᴄó ʟẽ ɴɢʜᴇ ᴛɪếɴɢ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴋʜóᴄ ɴêɴ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ đɪ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ đã ᴅừɴɢ ʟạɪ. ɴɢườɪ ɴàʏ xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴠị ᴛʀí ᴇᴍ ʙé ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɢầᴍ xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ ᴠà đã ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴇᴍ ʙé ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ.

Rùng mình khoảnh khắc xe bán tải "nuốt trọn" em bé vào gầm, phụ huynh xem camera bủn rủn chân tay – Ảnh 3.

ʀấᴛ ᴍᴀʏ ʟà ᴛàɪ xế đã xử ʟý ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ɴɢườɪ đɪ đườɴɢ ᴄũɴɢ ᴄứᴜ đượᴄ ʙé ᴛʀᴀɪ ᴋịᴘ ʟúᴄ ɴêɴ ʙé ᴋʜôɴɢ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ. (Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ)

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ʙàɪ ʜọᴄ ᴄảɴʜ ᴛỉɴʜ ʀấᴛ ʟớɴ đốɪ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ᴄᴏɴ ɴʜỏ. (Ảɴʜ ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ)

ᴍặᴄ ᴅù ᴄʜưᴀ ʀõ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴇᴍ ʙé sᴀᴜ đó ʀᴀ sᴀᴏ sᴏɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sự ᴠɪệᴄ ǫᴜᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ “ʙủɴ ʀủɴ ᴄʜâɴ ᴛᴀʏ” ᴠà đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ʟờɪ ᴄảɴʜ ᴛỉɴʜ ᴍạɴʜ ᴍẽ ᴛớɪ ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʀôɴɢ ᴄʜừɴɢ, ɴʜắᴄ ᴄᴏɴ ɴʜỏ ᴋʜɪ ᴄʜơɪ ɴɢᴏàɪ đườɴɢ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ đăɴɢ ᴛảɪ ʟêɴ ᴍxʜ, đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ đã ɴʜậɴ ᴠề ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ, số đôɴɢ ᴛʀáᴄʜ ᴍóᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴠì để ᴄᴏɴ ɴʜỏ ᴄʜơɪ ở ᴄʜỗ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ɴʜư ᴛʜế ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴀɪ ɢɪáᴍ sáᴛ, ɴʜắᴄ ɴʜở.

Nguồn: https://afamily.vn/

ɢɪᴀ đìɴʜ 𝟻 ɴɢườɪ đɪ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ ᴠề ǫᴜê ʙị xᴇ ᴛảɪ ᴛôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ

sáɴɢ 𝟷-𝟾, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ, ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪữᴀ xᴇ ᴛảɪ ᴠà xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 xã ᴛâɴ Đứᴄ.

Hiện trường vụ tai nạn
ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟹ʜ đêᴍ 𝟹𝟷-𝟽, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄsɢᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ ᴄʜạʏ ᴛừ ʜướɴɢ Đồɴɢ ɴᴀɪ ʀᴀ để ᴠàᴏ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đặᴛ ᴛạɪ xã ᴛâɴ Đứᴄ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế.

ʟúᴄ ɴàʏ, ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ᴛừ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴄʜạʏ ᴛớɪ ᴛôɴɢ ᴠàᴏ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ. ᴄú ᴛôɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ ᴠăɴɢ ᴠô ʀạᴘ ᴅã ᴄʜɪếɴ ᴄủᴀ ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ.


Hiện trường vụ tai nạn
ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ, ᴛʀêɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ ɢồᴍ ᴄó 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴠà 𝟹 đứᴀ ᴄᴏɴ đᴀɴɢ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴛừ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠề ǫᴜê ɴɢʜệ ᴀɴ.

ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴛʀươɴɢ xᴜâɴ ᴛʜ. (𝟷𝟻 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ɴɢʜệ ᴀɴ) đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ. ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄòɴ ʟạɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ, đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ.


ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄòɴ ʟàᴍ 𝟸 ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄsɢᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʜàᴍ ᴛâɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛạɪ ᴄʜốᴛ ʙị ᴛʜươɴɢ.

ᴛʀêɴ ᴛʜùɴɢ xᴇ ʙᴀ ɢáᴄ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪềᴜ ʜàɴʜ ʟý, đồ đạᴄ ʀơɪ ᴠãɪ ʀᴀ ʟề đườɴɢ.

ᴋʜɪ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴛàɪ xế xᴇ ᴛảɪ ᴛʜì ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *