G̼Đ̼B̼V̼

Tin Tức

ɢɪáᴍ đốᴄ Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nᴀᴍ, Đỗ Quốc Huy đã có вáσ cáσ gửi ʙộ Y tế về sự việc ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ nhân viên ᴄăɴɢ ʙăɴɢ ʀôɴ ᴄầᴜ ᴄứᴜ ɴɢườɪ đi đường vì ʙị ʙệɴʜ viện Tuệ Tĩnh ɴợ ʟươɴɢ.

Ngày 13/1, ʟãɴʜ đạᴏ Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nᴀᴍ ᴄʜᴏ biết, đơn vị vừa có вáσ cáσ gửi ʙộ Y tế liên quan đến vụ việc ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ nhân viên ʙệɴʜ viện Tuệ Tĩnh ᴄăɴɢ ʙăɴɢ ʀôɴ ᴋêᴜ ᴄứᴜ vì ʙị ɴợ ʟươɴɢ nhiều tháɴg qua.

ɴʜɪềᴜ ʙáᴄ sĩ, ᴄáɴ ʙộ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜệ ᴛĩɴʜ ʙị ɴợ ʟươɴɢ đã ɴửᴀ ɴăᴍ.

ᴠị ʟãɴʜ đạᴏ ʜọᴄ ᴠɪệɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ʙᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜệ ᴛĩɴʜ, ᴄôɴɢ đᴏàɴ ʜọᴄ ᴠɪệɴ ʏ ᴅượᴄ ʜọᴄ ᴄổ ᴛʀᴜʏềɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ɢặᴘ ɢỡ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴠà đề ɴɢʜị ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ đôɴɢ ɴɢườɪ, ɢâʏ ᴍấᴛ ổɴ địɴʜ ɴộɪ ʙộ.

“ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴʜóᴍ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜôɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄăɴɢ ʙăɴɢ ʀôɴ, ʙɪểᴜ ɴɢữ ᴠà ʜô ᴋʜẩᴜ ʜɪệᴜ đề ɴɢʜị ᴛʀả ʟươɴɢ. ʜọᴄ ᴠɪệɴ đã ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴍộ ʟᴀᴏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴍộ ʟᴀᴏ (ʜà Đôɴɢ) đề ɴɢʜị ᴘʜốɪ ʜợᴘ ɢɪữ ɢìɴ ᴛʀậᴛ ᴛự ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ để ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ɢɪảɪ ᴛáɴ đáᴍ đôɴɢ, đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠà ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Đếɴ 𝟷𝟽ʜ𝟹𝟹 ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟷, số ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ ɴɢườɪ đã ʀờɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ”, ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴅᴏ ôɴɢ Đỗ ǫᴜốᴄ ʜᴜʏ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʏ ᴅượᴄ ʜọᴄ ᴄổ ᴛʀᴜʏềɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋý ɢửɪ ʙộ ʏ ᴛế ɴêᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ, sự ᴠɪệᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ᴄăɴɢ ʙăɴ ʀôɴ ᴋêᴜ ᴄứᴜ ᴄó ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜệ ᴛĩɴʜ ᴄʜưᴀ ᴄó ɴɢᴜồɴ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴛʀɪ ᴛʀả ʟươɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴠà 𝟻𝟶% ʟươɴɢ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟻 đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴄʜᴏ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ.

“ᴍặᴄ ᴅù ʜọᴄ ᴠɪệɴ đã ɴỗ ʟựᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ đốɪ ᴠớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ; ʙᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ʜọᴄ ᴠɪệɴ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đốɪ ᴛʜᴏạɪ, ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ… ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ đạᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴠà ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄó đơɴ ᴛʜư ᴠà ᴄó ý ᴋɪếɴ ᴠề ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴛʀêɴ”, ôɴɢ ʜᴜʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʜᴜʏ, để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠấɴ đề ɴàʏ, ɴɢàʏ 𝟻/𝟷 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ʙộ ʏ ᴛế đã ᴍờɪ đạɪ ᴅɪệɴ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜệ ᴛĩɴʜ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴠụ, ᴄụᴄ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴠà đạɪ đɪệɴ ʟãɴʜ đạᴏ ʜọᴄ ᴠɪệɴ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴄáᴄ ᴠụ, ᴄụᴄ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴠà ʟãɴʜ đạᴏ ʜọᴄ ᴠɪệɴ đã ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴄáᴄ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠà ᴘʜươɴɢ ʜướɴɢ ᴛừɴɢ ʙướᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴠà ᴋế ʜᴏạᴄʜ đảᴍ ʙảᴏ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ địɴʜ.

“ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜệ ᴛĩɴʜ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ổ địɴʜ ᴅᴏ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴘʜươɴɢ áɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴠấɴ đề ᴄʜɪ ᴛʀả ʟươɴɢ.

ʜọᴄ ᴠɪệɴ ʀấᴛ ᴍᴏɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ʏ ᴛế, ᴄáᴄ ᴠụ, ᴄụᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ɢấᴘ ᴠà ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴄó ᴘʜươɴɢ áɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴛʜᴇᴏ đề ɴɢʜị ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà ʜọᴄ ᴠɪệɴ ᴅᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷 ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴄʜɪ ᴛʀả ʟươɴɢ đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄʜᴜẩɴ ʙị đếɴ ᴛếᴛ ɴʜâᴍ ᴅầɴ để ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sớᴍ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ổɴ địɴʜ đơɴ ᴠị.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ ʜỗ ᴛʀợ ʜọᴄ ᴠɪệɴ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɢɪữ ổɴ địɴʜ ɴộɪ ʙộ ᴛʀáɴʜ ɴɢᴜʏ ᴄơ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ ᴛươɴɢ ᴛự, ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ʜọᴄ ᴠɪệɴ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế”, ôɴɢ ʜᴜʏ ɴêᴜ ᴛʀᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ɴɢàʏ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟷 ᴠà 𝟷𝟸/𝟷, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ɢɪờ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜệ ᴛĩɴʜ (ᴛʜᴜộᴄ ʜọᴄ ᴠɪệɴ ʏ ᴅượᴄ ʜọᴄ ᴄổ ᴛʀᴜʏềɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ) đã ᴄầᴍ ɢɪấʏ, ᴄầᴍ ʙăɴɢ ʀôɴ ᴠớɪ ᴋʜẩᴜ ʜɪệᴜ “Đề ɴɢʜị ᴛʀả ʟươɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ… ʜãʏ ᴄứᴜ ʟấʏ ʙʟᴏᴜsᴇ ᴛʀắɴɢ” ʀᴀ ᴛʀướᴄ ᴄổɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ “ᴄầᴜ ᴄứᴜ”.

Nguồn: https://saostar.vn/xa-hoi/hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-bao-cao-gi-ve-vu-nhan-vien-bi-no-luong-202201131301242833.html